Mateřská škola Křesetice

Pedagogický sbor

Pedagogičtí pracovníci

Ředitelka

Soňa Pavlíková

Učitelky MŠ
Ivana Frejlachová
Hana Rajmová

Nepedagogičtí pracovníci

Jana Jarůňková (školnice a dovoz obědů)
Zdeňka Rajdlová (úklid)
Jana Náhlovská
, DiS. (účetní)
Josef Kunášek (dovoz obědů)