Základní škola Křesetice

Pedagogický sbor


Pedagogičtí pracovníci

Ředitelka

Soňa Pavlíková (třídní učitelka II.tř.- 3.- 5.roč.)

Učitelky ZŠ

Jana Klingerová (třídní učitelka I.tř. -1.- 2.roč.)
Simona Hromčíková (II.tř.-3.,4.a 5. roč.)
Petra Kubošová (I. tř. 1. - 2. roč.)

Učitelky MŠ a ŠD

Ivana Frejlachová
Hana Rajmová

Nepedagogičtí pracovníci

Jana Jarůňková (školnice, úklid a výdej obědů)
Zdeňka Rajdlová (úklid MŠ)
Josef Kunášek (dovoz obědů)
Jana Náhlovská, DiS. (účetní)

Školská rada

Zástupce rodičů:

Iva Petrusová

Zástupci pedagogů:

Ivana Frejlachová

Zástupce zřizovatele:

Iveta Řeháčková